Μυκητοκτόνα

32 Προϊόντα
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Mancozeb 66.7%
Dimethomorph  7.5%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Kresoxim methyl 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Mancozeb 46,5%
Cymoxanil 4%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Folpet 40%
Metalaxyl 10%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 37.5%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Οξυχλωριούχος χαλκός - μεταλλικό χαλκό 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Τριβασικός θειϊκός χαλκός - μεταλ. χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyflufenamid 5,13%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Mancozeb 72%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Mancozeb 80%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Fenbuconazole 5%
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
Fenbuconazole 2,5%
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 35%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 36%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Captan 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Eugenol 3.3%
Geraniol 6.6%
Thymol 6.6%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Metalaxyl 80%
Οξυχλωριούχος χαλκός 40%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Fenamidone 4,44%
Fosetyl Aluminium 66,7%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Flutolanil 46%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Tebuconazole 25%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Thiophanate methyl 70%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Thiophanate methyl 50%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Υποξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 75%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Tebuconazole 25%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Metiram 70%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Fosetyl Aluminium 80%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Fenpyrazamine 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Imazalil 2%
Αερόλυμα (AE)
Cyflufenamid 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Etridiazole 48%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Βορδιγάλειος πολτός - μετ.χαλκό 20%
Βρέξιμη σκόνη (WP)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.