Λιπάσματα

2 Προϊόντα
NPK & Elements%
Κρυσταλλικό Υδατοδιαλυτό Λίπασμα
NPK & Elements%
Διαφυλλικό Λίπασμα Ιχνοστοιχείων

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.