Πατάτα

9 Προϊόντα
Εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική ικανότητα μακράς αποθήκευσης, ωραία γεύση
Πολύ πρώιμη ποικιλία
Πολύ υψηλές αποδόσεις, μεγάλοι επιμήκεις κόνδυλοι
Μεσοόψιμη ποικιλία με μεγάλη παραγωγή
Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη παραγωγή