Προτεινόμενα Προϊόντα -

Φυτοπροστασία

Τριβασικός θειϊκός χαλκός - μεταλ. χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
MCPA 50%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Mesotrione 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Ethoprophos 10%
Κοκκώδες (GR)
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.