Εντομοκτόνα

21 Προϊόντα
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Cypermethrin 50%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Metaflumizone 24%
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Deltamethrin 2,5%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Formetanate 50%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Dimethoate 40%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Formetanate 10%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Zeta - cypermethrin 10%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Zeta - cypermethrin 0,8%
Κοκκώδες (GR)
Phosmet 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Tebufenozide 24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Ethoprophos 10%
Κοκκώδες (GR)
Imidacloprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Deltamethrin 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
L-cyhalothrin 0,4%
Κοκκώδες (GR)
Chlorpyrifos 48%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Chlorpyrifos 5%
Κοκκώδες (GR)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Etofenprox 28.75%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.