Σκληρό Σιτάρι

2 Προϊόντα
Πρώιμη ποικιλία με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και προσαρμοστικότητα
Πρωιμή ποικιλία σκληρού σιταριού γαλλικής προέλευσης, με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεγάλη προσαρμοστικότητα