Πατάτα

8 Προϊόντα
Εξαιρετική εμφάνιση, εξαιρετική ικανότητα μακράς αποθήκευσης, ωραία γεύση
Πολύ πρώιμη ποικιλία πατάτας
Η πρώιμη επιλογή
Ποικιλία πατάτας με πολύ υψηλές αποδόσεις και μεγάλους επιμήκεις κονδύλους
Πολύ παραγωγική, κιτρινόσαρκη, μεσοπρώιμη ποικιλία. Εξαιρετική ικανότητα μακράς αποθήκευσης
Μεσοόψιμη ποικιλία με μεγάλη παραγωγή
Μεσοπρώιμη ποικιλία με μεγάλη παραγωγή