Εντομοκτόνα

10 Προϊόντα
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Acetamiprid 20%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Tefluthrin 1.5%
Κοκκώδες (GR)
Formetanate 50%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Tebufenozide 24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acetamiprid 20%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Etofenprox 28.75%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.