ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - 18/5/2015

Η εταιρία Κ&Ν Ευθυμιάδη  διαθέτει μεγάλο εύρος προϊόντων από εντομοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, μυκητοκτόνα κλπ. τα οποία είναι εγκεκριμένα σε διάφορες καλλιέργειες.
 
Για μεγαλύτερη διευκόλυνσή σας έχει εκδώσει έναν συνοπτικό κατάλογο όλων των προϊόντων της όπου μπορείτε να αναζητήσετε τα εγκεκριμένα προϊόντα ανά καλλιέργεια ή, αντίστροφα, να αναζητήσετε τις καλλιέργειες για τις οποίες έχει εγκριθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν. Δίνονται επίσης πληροφορίες για το διάστημα αναμονής μεταξύ τελευταίας εφαρμογής και συγκομιδής.
 
Για να δείτε τον κατάλογο πατήστε ΕΔΩ