Οι ομάδες της Κ&ΝΕ, της AgroApps και της Melissa Kikizas παρουσίασαν τον Ψηφιακό Σύμβουλο - 14/4/2021

Οι ομάδες της Κ&ΝΕ, της AgroApps και της Melissa Kikizas παρουσίασαν τον Ψηφιακό Σύμβουλο σε παραγωγούς και στον συνεργάτη γεωπόνο κ. Δ. Ζάχο και κατέδειξαν τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή. Η υπηρεσία πρόβλεψης εχθρών και ασθενειών του Ψηφιακού Συμβούλου της Κ&ΝΕ powered by AgroApps προέβλεψε ευνοϊκές συνθήκες για την ανάπτυξη σεπτόριας και ελμινθοσπορίου στους πιλοτικούς αγρούς σιταριού της Melissa Kikizas. Ταυτόχρονα, οι δορυφορικές εικόνες κατέγραψαν καταπόνηση της καλλιέργειας από ακραία καιρικά φαινόμενα. Επιλεγμένες επισκέψεις στο στάδιο της βλαστικής ανάπτυξης επιβεβαίωσαν τις παραπάνω ενδείξεις. Για την αντιμετώπισή τους χρησιμοποιήθηκαν οι συστάσεις επιφανειακής λίπανσης του Ψηφιακού Συμβούλου, ενώ επόμενο βήμα για τους παραγωγούς θα είναι η αντιμετώπιση των μυκητολογικών προσβολών.