Ερευνητικό πρόγραμμα: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ | Κωδικός έργου: Τ1ΕΔΚ-01492 - 14/6/2022


ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ : Ανάπτυξη Εξελιγμένων Νανοσκευασμάτων Χαλκού για Εφαρμογές Αγροβιοτεχνολογίας
ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Τ1ΕΔΚ-01492
 
Σύντομη περιγραφή της πράξης: Η εντατικοποίηση της γεωργίας στην Ελλάδα και η ενίσχυση του παραγωγικού ιστού του τόπου, αποτελούν εδώ και χρόνια βασικούς πυλώνες αειφόρου ανάπτυξης. Είναι ωστόσο ευρέως αποδεκτό, πως η μοναδική διέξοδος προς την αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, βασίζεται στην έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουν επενδυθεί σημαντικά κονδύλια για τέτοιου είδους δράσεις στην Ελληνική αγροβιοτεχνολογία, το 50% αυτών αφορά το σπόρο και το πολλαπλασιαστικό υλικό. Στον αντίποδα, οι ολοένα αυξανόμενες περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις και οι σχετικοί περιορισμοί που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη χρήση προϊόντων φυτοπροστασίας (βιοκτόνων, ζιζανιοκτόνων, παρασιτοκτόνων, εντομοαπωθητικών κτλ.), εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους για την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας γεωργικής παραγωγής, καθώς παράσιτα και έντομα γίνονται ολοένα πιο ανθεκτικά σε συμβατικά σκευάσματα φυτοπροστασίας. Στόχος του εν λόγω ερευνητικού έργου, είναι η εξέλιξη μιας νέας γενιάς βιοκτόνων που θα παρέχουν τον επιθυμητό βαθμό προστασίας για καθορισμένες καλλιέργειες, ενώ θα συμμορφώνονται παράλληλα σε υφιστάμενες αλλά και αναμενόμενες μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις για τη χρήση βιοκτόνων ουσιών στην γεωργία.