Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Beta-Cyfluthrin 2.5%
Συμπυκνωμένο Εναιώρημα (SC)
Hexythiazox 97.6%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει την πρωιμότητα και τις πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Για πολύ υψηλή ποιότητα καρπού
Για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρου
Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Acetamiprid 5%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Flonicamid 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Η ποικιλία ζυθοποιίας με τις ασύγκριτες αποδόσεις
Προσαρμοστικότητα και αποδόσεις ρεκόρ
L-cyhalothrin 5%
Γαλακτωματοποιήσιμοι κόκκοι (EG)
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
<< < 1 2 3 > >>