Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
Diflufenican 4%
Chlorotoluron 60%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate 54%
Πυκνό διάλυμα (SL)
<< < 1 2 3 > >>