ΝΕΟΤΟΨΙΝ 70 WG
Δραστικές Ουσίες:
Thiophanate methyl 70%
Τύπος Σκευάσματος:
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)

Εγγυημένη Σύνθεση:
Thiophanate methyl: 70% β/β
Βοηθητικές oυσίες: 26,3% β/β

Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60306/ 16-02-2011

Συσκευασίες
Σακούλα 700 gr (ανά 20)
Σακούλα 250 gr (ανά 30)
Σακούλα 150 gr (ανά 50)
Σακούλα 70 gr (ανά 50)
ΚαλλιέργειεςΣτόχοςΤελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή (P.H.I.)
ΑΜΠΕΛΙΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ 35 ημέρες
ΑΧΛΑΔΙΑΕΞΕΛΚΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ 3 ημέρες
ΒΕΡΥΚΟΚΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 3 ημέρες
ΒΥΣΣΙΝΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 14 ημέρες
ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 14 ημέρες
ΚΑΡΠΟΥΖΙΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ, ΝΤΙΝΤΥΜΕΛΛΑ, ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 3 ημέρες (με ψεκασμό), 21 ημέρες (με στάγδην άρδευση)
ΚΕΡΑΣΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 14 ημέρες
ΚΡΙΘΑΡΙΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ, ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 56 ημέρες
ΜΕΛΙΤΖΑΝΑΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ, ΝΤΙΝΤΥΜΕΛΛΑ, ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 3 ημέρες (με ψεκασμό), 21 ημέρες (με στάγδην άρδευση)
ΜΗΛΙΑΕΞΕΛΚΩΣΗ ΚΟΡΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΑΔΩΝ, ΦΟΥΖΙΚΛΑΔΙΟ 3 ημέρες
ΜΠΙΖΕΛΙΑΝΘΡΑΚΩΣΗ, ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ, ΩΙΔΙΟ 14 ημέρες (φρέσκο), 28 ημέρες (ξερό)
ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 3 ημέρες
ΠΕΠΟΝΙΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ, ΝΤΙΝΤΥΜΕΛΛΑ, ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 3 ημέρες (με ψεκασμό), 21 ημέρες (με στάγδην άρδευση)
ΡΟΔΑΚΙΝΙΑΜΟΝΙΛΙΑ - ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΙΚΟΚΚΟ 3 ημέρες
ΣΙΤΑΡΙΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ, ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 56 ημέρες
ΤΟΜΑΤΑΚΛΑΔΟΣΠΟΡΙΩΣΗ, ΝΤΙΝΤΥΜΕΛΛΑ, ΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΤΕΦΡΑ ΣΗΨΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 3 ημέρες (με ψεκασμό), 21 ημέρες (με στάγδην άρδευση)
ΦΑΣΟΛΙΑΑΝΘΡΑΚΩΣΗ, ΑΣΚΟΧΥΤΩΣΗ, ΣΚΛΗΡΩΤΙΝΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ, ΩΙΔΙΟ 14 ημέρες (φρέσκο), 28 ημέρες (ξερό)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.