Μυκητοκτόνα

20 Προϊόντα
Dimethomorph  18%
Zoxamide 18%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyprodinil 30%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Tebuconazole 20%
Γαλάκτωμα, Λάδι σε νερό (EW)
Fosetyl Aluminium 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 26,66%
Zoxamide 4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Mefentrifluconazole  10%
Pyraclostrobin 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Folpet 40%
Metalaxyl 10%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 37.5%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Οξυχλωριούχος χαλκός - μεταλλικό χαλκό 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Τριβασικός θειϊκός χαλκός - μεταλ. χαλκό 19%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Cyflufenamid 5,13%
Γαλάκτωμα σε νερό (EW)
Fenbuconazole 5%
Εναιώρημα, λάδι σε νερό (EW)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 35%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Υδροξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 36%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Eugenol 3.3%
Geraniol 6.6%
Thymol 6.6%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Flutolanil 46%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Υποξείδιο Χαλκού - Μεταλ. Χαλκός 75%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Fenpyrazamine 50%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
Imazalil 2%
Αερόλυμα (AE)
Cyflufenamid 10%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)