Διάφορα

6 Προϊόντα
Μεθυλικοί εστέρες 37.5%
Ολεϊκό οξύ  5%
Φωσφορικοί εστέρες 22.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
Harpin αβ 1%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Siloxane polyalkalenoxide copolymer %
Polyalkalenoxide %
Αιθοξυλική αλκοόλη 20%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Ολικό Άζωτο 2,5%
Οργανικό Άζωτο 2,5%
Ολικό Κ2Ο 5,3%
Χουμικά εκχυλίσματα 40,3%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Αιθοξυλική αλκοόλη 8.15%