Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εργαζόμενοι
 • Χρηματοδότηση σπουδών MBA για επιλεγμένα στελέχη
 • Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από ιδιωτικά ασφάλεια
 • Επιδότηση κόστους παιδικών σταθμών, για νήπια εργαζομένων
 • Χρηματική επιβράβευση εργαζομένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 10 ή 20 χρόνια εργασίας στον όμιλο
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε παιδιά εργαζομένων τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε εργαζόμενους οι οποίοι συμπληρώνουν 30 χρόνια εργασίας στον όμιλο
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε εργαζόμενους οι οποίοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης
 
Κοινωνία
 • Συστηματικές δωρεές σε σωματεία όπως WWF, Actionaid, Γιατρούς χωρίς σύνορα, Γιατρούς του κόσμου, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Λύκειο Ελληνίδων, Άσυλο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, κλπ
 • Συνδρομή στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για την υιοθεσία της αρκούδας «Γιώργος»
 • Στήριξη του Δήμου Δέλτα για την συμμετοχή της Ορχήστρας Νέων στο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών

Πολιτισμός
 • Ιδρυτικό μέλος και ετήσια συμμετοχή στην χρηματοδότηση της Πολιτιστικής Εταιρείας Επιχειρηματιών Βορείου Ελλάδος
  • Έκδοση τριμηνιαίου περιοδικού πολιτιστικού και ιστορικού περιεχομένου «Θεσσαλονικέων Πόλις»
  • Οργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων  
 • Στήριξη της ΜΚΟ «Κέντρο για την Δημοκρατία στα Βαλκάνια – CDRSEE»  
 
Εκπαίδευση
 • Ετήσιο «Βραβείο Χριστίδη» σε φοιτητή της Γεωπονικής, που ορίζεται από την Ελληνική Επιστημονική Εταιρία Γενετικής Βελτίωσης Φυτών του Α.Π.Θ.
 • Στήριξη εκδηλώσεων της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονίκης, που έχουν ως στόχο την ανεύρεση πόρων για το εκπαιδευτικό της πρόγραμμα