Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Πρωιμή ποικιλία σκληρού σιταριού γαλλικής προέλευσης, με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής και μεγάλη προσαρμοστικότητα
Πρώιμη ποικιλία δίστοιχου κριθαριού γαλλικής προέλευσης με πολύ υψηλό δυναμικό παραγωγής
Μεσοπρώιμη ποικιλία μαλακού σιταριού - Προσαρμοστικότητα στην Μεσογειακή Ζώνη, με σταθερά υψηλές αποδόσεις
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά