Διασφάλιση Ποιότητας

Η Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε. δραστηριοποιείται στο χώρο των προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων και σπόρων έχοντας ως στόχο να καλύψει τις συνολικές ανάγκες και απαιτήσεις του παραγωγού όσο και του καταναλωτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για:
  • Την πλήρη ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των αγροτών
  • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
  • Την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και διεθνή νομοθεσία

Τα παραπάνω διασφαλίζονται με συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχή προσπάθεια με την:
  • Καθιέρωση μετρήσιμων στόχων και τη συστηματική παρακολούθησή τους επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας σε θέματα ποιότητας
  • Διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Δημιουργία αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος με εφαρμογή κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
  • Εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
     
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδη κατέχει πιστοποίηση ISO 9001 από την TUV CERT  [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 44 100 074502] για "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία και εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.