Βιοδραστικά Εντομοκτόνα

5 Προϊόντα
Azadirachtin A 2,6%
Υγρό Γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
B. thuringiensis ssp. aizawai  strain GC-91 50%
Βρέξιμη σκόνη (WP)
Beauveria bassiana  strain GHA 10,7%
Ελαιώδες εναιώρημα (OD)
Bacillus thuringiensis var. Kurstaki strain SA-12 85%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Pyrethrins 4%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)