Προγράμματα Έρευνας & Καινοτομίας

Δευτέρα, 11 Ιανουαρίου 2016
Ερευνητικό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τη ΓΓΕΤ και τη Κ&Ν Ευθυμιάδης ΑΒΕΕ στο πλαίσιο του προγράμματος ΠΑΒΕΤ 1330-ΒΕΤ-2013
Πέμπτη, 16 Απριλίου 2015
«ΦΑΙΑ ΣΗΨΗ ΠYΡHΝΟΚΑΡΠΩΝ: ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΡΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ ΤΩΝ ΠΑΘΟΓΟΝΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΦΙΛ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΣΕ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ»
Παρασκευή, 07 Ιανουαρίου 2011
Xρήση βιοτεχνολογίας για ολοκληρωμένη μελέτη της ανθεκτικότητας φυτών σε αλευρωδο-μεταδιδόμενους ιούς του γένους Crinivirusτης ανάπτυξης ανθεκτικότητας αλευρωδών σε χημικά σκευάσματα και της αλληλεπίδρασης φορέα ιού.