Επικοινωνία

Κεντρικά Γραφεία Θεσσαλονίκης
Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης
Τ.Θ. 48, 570 22 ΣΙΝΔΟΣ
Τηλ.: 2310 56 86 56
Fax: 2310 79 84 23
email: info@efthymiadis.gr
Για οδηγίες πατήστε εδώ.
Διεύθυνση Νοτίου Ελλάδος
1ο χλμ Ολυμπιακού Σκοπευτηρίου
Τ.Θ. 13, 190 03 Μαρκόπουλο Αττικής
Τηλ.: 22990 63800, 22990 63820
Fax: 22990 63346
email: infoathens@efthymiadis.gr
Για οδηγίες πατήστε εδώ.