Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει την πρωιμότητα και τις πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Για πολύ υψηλή ποιότητα καρπού
Για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρου
Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Η ποικιλία ζυθοποιίας με τις ασύγκριτες αποδόσεις
Προσαρμοστικότητα και αποδόσεις ρεκόρ
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά