Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Σταθερά κορυφαίες αποδόσεις
FAO 600 - Μέγιστη ποιότητα καρπού
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
Άριστες αποδόσεις
Πρώιμο, Express υβρίδιο ηλίανθου
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Πρώιμο, Clearfield Plus και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μεγάλη προσαρμοστικότητα
Η πρώιμη ποικιλία με τις αξεπέραστες αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
Ασυναγώνιστες αποδόσεις και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά
Ιταλική ποικιλία που ξεχωρίζει για την σταθερότητα αποδόσεων μεταξύ των κοπών και την μεγάλη θρεπτική αξία
<< < 1 2 > >>