Προτεινόμενα Προϊόντα -

Σπόροι

Η ποικιλία με τις ασύγκριτες αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Προσαρμοστικότητα και αποδόσεις ρεκόρ
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Άριστος συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, πρωιμότητας και ποιότητας καρπού
Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
Η ποικιλία με το μοναδικό συνδυασμό μεγάλης πρωιμότητας, πολύ υψηλών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας. Σταθερά στις επιλογές της βιομηχανίας ζυμαρικών
Η πρώιμη ποικιλία με τις σταθερά υψηλές αποδόσεις
Το νέο μαυραγάνι που ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα και τις υψηλές αποδόσεις
Η νέα πρώιμη ποικιλία με μαύρο άγανο, με πολύ υψηλές αποδόσεις και υψηλή ποιότητα
Η νέα πρώιμη ποικιλία με τη μεγάλη προσαρμοστικότητα τις υψηλές αποδόσεις και την πολύ υψηλή ποιότητα