ΔΙΧΟΝΔΡΑ

Συσκευασίες
Κουτί 1 κιλού

DICHONDRA REPPENS

  • Είναι το γνωστό τριφυλλάκι
     
  • Σπέρνεται αρχές άνοιξης και το φθινόπωρο και απλώνει με εναέριες ρίζες
     
  • Είναι ανθεκτικό στη σκιά αλλά ευαίσθητο στο πάτημα
     
  • Μπορεί να αξιοποιήσει και περιοχές δύσκολες όπως κάτω από πεύκα