ΚΙΚΟΥΓΙΟY

Συσκευασίες
Κουτί 1 κιλού
  • Θερμής εποχής
     
  • Αναπτύσσεται ταχύτατα με δυνατούς στόλωνες και ριζώματα
     
  • Ιδιαίτερα ανθεκτικό στις υψηλές αγωγιμότητες και την ξηρασία
     
  • Τον χειμώνα κιτρινίζει αλλά με τις πρώτες ζέστες αναβλαστάνει και πρασινίζει ταχύτατα