Πιστοποίηση ως ΕΟΦ

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι από την 1η Ιουλίου 2020 έχει πιστοποιηθεί ως Εγκεκριμένος Οικονομικός Φορέας AEO (Authorized Economic Operator) – Τελωνειακές Απλουστεύσεις / Ασφάλεια και Προστασία από τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων Ελλάδος.

Εμπλουτίζοντας με τις απαραίτητες διαδικασίες και προσθήκες τα ήδη υπάρχοντα, πιστοποιημένα Συστήματα Διαχείρισης για την Ποιότητα, το Περιβάλλον την Υγιεινή & Ασφάλεια στην Εργασία και την Ασφάλεια Πληροφοριών, η Εταιρεία πέτυχε τη συμμόρφωσή της με τα αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης τoυ Τελωνειακού Κώδικα της Ευρωπαικής Ενωσης (UCC).

Ο θεσμός του ΑΕΟ βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ Τελωνείων και επιχείρησης, όπως αυτή υιοθετήθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τελωνείων (WCO). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συναλλασόμενοι που εθελοντικά πληρούν μια σειρά από προκαθορισμένα κριτήρια, συνεργάζονται στενά με τις τοπικές τελωνειακές αρχές ώστε να διασφαλίσουν τον κοινό στόχο της διαφάνειας σε ένα ευρύ φάσμα συναλλαγών της εφοδιαστικής αλυσίδας, τόσο μέσα στην Ε.Ε. όσο και παγκόσμια.

Η αναγνώριση της Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ ως ένας ασφαλής εταίρος μέσω μιας δομημένης συνεργασίας με τα τελωνεία και άλλες Δημόσιες αρχές, σημαίνει βελτιωμένο προγραμματισμό, ακριβέστερες αποστολές, χαμηλότερα κόστη ελέγχου και ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών 3PL που προσφέρονται συνολικά προς όφελος όλων των επιχειρηματικών της εταίρων, υφιστάμενων και μελλοντικών.

Μαζί με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις Ποιότητας και Διαχείρισης, το σύγχρονο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό, η πιστοποίηση αυτή διευκολύνει την εκτέλεση τελωνειακών συναλλαγών χωρίς προβλήματα, εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο και περιορίζει τα κόστη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η σχέση αυτή απαιτεί τη συνεχή συνεργασία μεταξύ του ΑΕΟ και των τελωνειακών αρχών και βασίζεται στις ίδιες αρχές και αξίες της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, της συναλλακτικής ορθότητας και της επιχειρηματικής ευθύνης, τις οποίες ήδη μοιραζόμαστε με όλους τους εταίρους, προμηθευτές και πελάτες μας.

Τέλος, αξίζει να αναφερθεί ότι η πιστοποίηση ΑΕΟ βασίζεται στην αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης, όπου δύο Διευθύνσεις Τελωνείων συμφωνούν στο να αναγνωρίζουν εξίσου τους ΑΕΟ της καθεμιάς, παρέχοντας κοινή αντιμετώπιση και δυνατότητες σε όλους.

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ήδη ολοκληρώσει και εφαρμόσει την αμοιβαία αναγνώριση προγραμμάτων ΑΕΟ με τις χώρες της Νορβηγίας, Ελβετίας, Ιαπωνίας, Ανδόρας, ΗΠΑ και Κίνας.
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ICIC NET : GR AEOF 002015 19720

 

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.