Λιπάσματα

5 Προϊόντα
NPK & Elements%
Λίπασμα υγρού πυκνού εναιωρήματος (SC) NPK + ιχνοστοιχείων.
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του χαλκού%
Μεταλλικός ψευδάργυρος (Zn) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (FG)
Ψευδάργυρος  2%
Βόριο  0,5%
Μαγγάνιο  2%
Μολυβδαίνιο  0,05%
Υγρό μίγμα ιχνοστοιχείων
NPK & Elements%
Κρυσταλλικό Υδατοδιαλυτό Λίπασμα
NPK & Elements%
Eιδικά λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας για πρόληψη και θεραπεία.