Διάφορα

5 Προϊόντα
Μεθυλικοί εστέρες 37.5%
Ολεϊκό οξύ  5%
Φωσφορικοί εστέρες 22.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο σκεύασμα (EC)
Harpin αβ 1%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
Siloxane polyalkalenoxide copolymer %
Polyalkalenoxide %
Αιθοξυλική αλκοόλη 20%
Πυκνό διάλυμα (SL)
Αιθοξυλική αλκοόλη 8.15%