Φυτορυθμιστικές Ουσίες

7 Προϊόντα
1-naphthylacetic acid 1%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
Gibberellic acid 20%
Υδατοδιαλυτά δισκία (ST)
Daminozide 85%
Υδατοδιαλυτοί κόκκοι (SG)
Dichlorprop-P 2.5%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Pyraflufen ethyl 2,65%
Υγρό γαλακτωματοποιήσιμο (EC)
Ethephon 48%
Πυκνό διάλυμα (SL)
6-Benzyladenine 1.9%
Gibberellin A4/7 1.9%
Πυκνό διάλυμα (SL)