Ελαιούχα

1 Προϊόντα
Παραφινικό λάδι 7E 99,1%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)