Ακαρεοκτόνα

5 Προϊόντα
Abamectin 1,8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Hexythiazox 3.12%
Fenpyroximate 6.24%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Abamectin 1.8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Acequinocyl 16,4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Hexythiazox 25%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)