DKC 6442

Packaging
Bag of 50 ΜΚ
Bag of 50 ΜΚ with SONIDO

ΜΕΓΙΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ - ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΟΥ

Κλάση: FAO 600
Ημέρες: 124 - 13
Χρήση: Καρπός
Πυκνότητα Σποράς: 16 - 16,5 εκ.
Φυτό: Μέσου ύψους, ορθόφυλλο, άριστη αρχιτεκτονική
Ρόκα: Ισορροπημένη έκπτυξη ρόκας τύπου "flex", 18-20 σειρές, βαθύ σπυρί


ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ DKC 6442:

  • Σταθερότητα και υψηλές αποδόσεις
  • Πολύ υψηλή ποιότητας καρπού - διατροφική αξία
  • Πρώιμη επιλογή στα υβρίδια μεγάλου κύκλου

Οι συμβουλές μας:

  • Συνιστάται σε περιοχές με μεσο-υψηλο παραγωγικό δυναμικό για πολύ υψηλές αποδόσεις
  • Καλύτερο σε μέση πυκνότητα σποράς
  • Λόγω συνεχούς dry down δεν πρέπει να καθυστερήσει η συγκομιδή του