Ηλίανθος

4 Προϊόντα
Πολύ πρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, Express υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμο, Clearfield Plus και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μεγάλη προσαρμοστικότητα
Μεσορώιμο, Express και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και εξαιρετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά