Πατάτα

7 Προϊόντα
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Μοναδικός συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων και πρώιμης συγκομιδής
Πολύ υψηλές αποδόσεις, εξαιρετικά αγρονομικά
Υψηλές αποδόσεις, κίτρινο χρώμα σάρκας, εξαιρετική γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Πολύ υψηλές αποδόσεων, ωραία γεύση και δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Παραγωγική ποικιλία με επιμήκεις-οβάλ κονδύλους