Δήλωση αποστολής

«Δραστηριοποίηση στο χώρο της Γεωργίας, ώστε να καλύπτει όλες τις ανάγκες τόσο του αγρότη όσο και του καταναλωτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο σύνολο προϊόντων και υπηρεσιών»
 
Βασική επιδίωξη του Ομίλου είναι η συμβολή του στην ανάπτυξη, παραγωγή και εμπορία Ελληνικών αγροτικών προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία, σε στενή σύνδεση με τις σύγχρονες ανάγκες του καταναλωτή στα θέματα υγιεινής και ασφάλειας,  μέσα από την χρήση των πιο εξελιγμένων και περιβαλλοντολογικά  φιλικών μεθόδων.