Πληρωμές

Οι πελάτες που επιθυμούν να καλύψουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς της Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ μπορούν να καταθέσουν τα οφειλόμενα ποσά στoυς κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς που είναι δικαιούχος η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ

Παρακαλούνται να δηλώνουν πάντα κατά την κατάθεση την επωνυμία της εταιρείας τους και τον αριθμό του τιμολογίου που αντιστοιχεί στο ποσό της πληρωμής.

Επίσης παρακαλούνται να στείλουν την απόδειξη κατάθεσης στο fax (2310 798423) ή στο mail του τμήματος Χρηματικού της εταιρείας (knecash@efthymiadis.gr)
 
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) www.nbg.gr
Αριθμός Λογαριασμού: 840 / 470215-83
IBAN: GR 82 0110 8400 0000 8404 7021 583
SWIFT CODE:  ETHNGRAA
 
ALPHA BANK www.alpha.gr
Αριθμός Λογαριασμού: 804/002002007714
IBAN: GR 15 0140 8040 8040 0200 2007 714
SWIFT CODE : CRBAGRAA
 
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ www.winbank.gr
Αριθμός Λογαριασμού: 5222-000891-836
IBAN: GR 96 0172 2220 0052 2200 0891 836
SWIFT CODE : PIRBGRAA
 
EUROBANK www.eurobank.gr
Αριθμός Λογαριασμού: 0026.0030.93.0200534625
IBAN: GR 94 0260 0300 0009 3020 0534 625
SWIFT CODE : ERBKGRAA