Διοίκηση & Οργανόγραμμα

x
Ο κ. Βασίλειος Ευθυμιάδης είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών από το London School of Economics καθώς επίσης και κάτοχος Master "Msc Shipping, Trade & Finance από το City University του Λονδίνου. Ομιλεί Αγγλικά, Γερμανικά και Γαλλικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1997 στον Όμιλο Ευθυμιάδη, αρχικά ως Προϊστάμενος Διοικητικής Μέριμνας, μετά ως Διευθυντής Παραγωγικών Λειτουργιών και αργότερα ως Γενικός Διευθυντής των εταιρειών Κ. & Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε., VECTOR AGRO Α.Ε. και HELLENIC FARMING A.E. Σήμερα κατέχει την θέση του Αντιπροέδρου του Ομίλου REDESTOS – Efthymiadis Agrotechnology Group, καθώς και τη θέση του Αντιπροέδρου της εταιρείας του Ομίλου Κ. & Ν. Ευθυμιάδης Α.Β.Ε.Ε. Είναι μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων των υπολοίπων εταιρειών του Ομίλου Redestos, Β'Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Σ.Ε.Χ.Β. (Σύνδεσμος Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών) και Αντιπρόεδρος του ΔΣ του Ε.Σ.Υ.Φ. (Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας).
x
Ο Γ. Μαυρίδης γεννήθηκε το 1966 στη Θεσσαλονίκη. Είναι απόφοιτος του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχ. της Πολυτεχνικής σχολής του ΑΠΘ και κάτοχος MSc του πανεπιστημίου Bradford UK σε Real time electronic systems. Ομιλεί Αγγλικά και Γερμανικά. Απασχολείται στη βιομηχανία από το 1992 σε θέσεις Διευθυντή Logistics (Πλαστικά Μακεδονίας, Ελληνική Υφαντουργία) και Tεχνικού Διευθυντή (AMASA HELLAS). Εντάχθηκε στο δυναμικό της Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ από το 2001 και κατέχει από τότε τη θέση του Διευθυντή Παραγωγικών Λειτουργιών.
x
Ο κ. Δημήτρης Μπενάκης είναι κάτοχος MSc του τμήματος Εγγείων Βελτιώσεων της Ανώτατης Γεωπονικής Σχολής Αθηνών καθώς επίσης και κάτοχος MBA από το Helney Management College της Αγγλίας. Ομιλεί Αγγλικά και Γαλλικά. Ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα το 1988 στην CIBA GEIGY αρχικά στο τεχνικό τμήμα, μετά στο τμήμα Marketing ως Product Manager στην Ελλάδα και στην Ελβετία και κατόπιν ως Διευθυντής Marketing στην Novartis. Ακολούθως, ανέλαβε ως Γενικός Διευθυντής στην Intraseed και Διευθυντής εξωτερικού στον Αγροτικό οίκο Σπύρου και ως Γενικός Διευθυντής της Nufarm Hellas. Σήμερα κατέχει την θέση του Γενικού Διευθυντή της εταιρίας Κ. & Ν. Ευθυμιάδης M.Α.Β.Ε.Ε.
x