ΥΠΑΤΗ

Συσκευασίες
Σακί 25 κιλών

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ

  • Ποικιλία έρευνας του ΕΘΙΑΓΕ. Είναι η γνωστή ποικιλία που καταλαμβάνει την πρώτη θέση στις προτιμήσεις των Ελλήνων παραγωγών.
  • Είναι μεσοπρώιμη ποικιλία η οποία παρουσιάζει εξαιρετική προσαρμοστικότητα στις εδαφοκλιματικές συνθήκες της Ελλάδος
  • Σε ποτιστικές καλλιέργειες θερίζεται 5-6 φορές το χρόνο και η παραγωγικότητά της διατηρείται σε εξαιρετικά επίπεδα ακόμη και μετά τον 4º χρόνο
  • Τα φυτά της Υπάτης είναι εύρωστα με πολλούς λεπτούς βλαστούς και πλούσιο φύλλωμα
  • Αναβλαστάνει νωρίς την Άνοιξη και παρουσιάζει ταχύ ρυθμό ανάπτυξης μετά από κάθε κοπή.
  • Είναι πολύ ανθεκτική στο ψύχος και στις ασθένειες
  • Το χόρτο που παράγεται έχει εξαιρετική διατροφική ποιότητα