Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Εργαζόμενοι
 • Χρηματοδότηση σπουδών MBA για επιλεγμένα στελέχη
 • Παροχές ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, από ιδιωτικά ασφάλεια
 • Επιδότηση κόστους παιδικών σταθμών, για νήπια εργαζομένων
 • Χρηματική επιβράβευση εργαζομένων, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει 10 ή 20 χρόνια εργασίας στον όμιλο
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε παιδιά εργαζομένων τα οποία εισήχθησαν σε ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε εργαζόμενους οι οποίοι συμπληρώνουν 30 χρόνια εργασίας στον όμιλο
 • Τιμητική διάκριση και επιβράβευση σε εργαζόμενους οι οποίοι αποχωρούν λόγω συνταξιοδότησης
 
Κοινωνία
 • Συστηματικές δωρεές σε σωματεία όπως WWF, Actionaid, Γιατρούς χωρίς σύνορα, Γιατρούς του κόσμου, Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, Λύκειο Ελληνίδων, Άσυλο του Παιδιού, Παιδικά Χωριά SOS, κλπ
 • Συνδρομή στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ για την υιοθεσία της αρκούδας «Γιώργος»
 • Στήριξη του Δήμου Δέλτα για την συμμετοχή της Ορχήστρας Νέων στο ετήσιο Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχηστρών - Youth Band Festival
 • Κάλυψη των εξόδων για 3 εθελοντές του πανεπιστημίου για να συμμετάσχουν σε εθελοντικό πρόγραμμα της AIESEC βασισμένο πάνω στους 17 στόχους βιώσιμης ανάπτυξης θεσπισμένους από τον ΟΗΕ στα πλαίσια του προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR)

Πολιτισμός  
Εκπαίδευση