ΕγκαταστάσειςΗ εγκατάσταση της εταιρείας, βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης, στο δήμο Εχεδώρου.Σε ιδιόκτητο οικόπεδο ~40.000 τμ αναπτύσσονται ~13.000 τμ στεγασμένων χώρων, όπου φιλοξενούνται τα τμήματα παραγωγής, οι αποθήκες και το κτίριο διοίκησης.Με βασικό γνώμονα το διαχωρισμό των διαδικασιών παραγωγής και συσκευασίας υγρών και κόνεων και επιπρόσθετα το διαχωρισμό της επεξεργασίας ζιζανιοκτόνων από τα υπόλοιπα σκευάσματα, οι χώροι αναλύονται ως εξής:

Κτίριο παραγωγής και συσκευασίας υγρών
Υφίστανται δύο τμήματα παραγωγής υγρών προϊόντων σε μορφή EC και SL, χωροθετημένα στις δύο άκρες του κτιρίου, αφού το ένα εξυπηρετεί την παραγωγή ζιζανιοκτόνων και το δεύτερο την παραγωγή εντομοκτόνων κλπ. Η παραγωγική διαδικασία των υγρών σκευασμάτων συνίσταται σε απλή ανάμειξη δραστικής ουσίας με διαλύτη και βοηθητικές ουσίες. Η δυναμικότητα κάθε τμήματος είναι 20.000 λίτρα / βάρδια. Το συσκευαστήριο υγρών προϊόντων, αναπτύσσεται στο κέντρο του κτιρίου και είναι διαχωρισμένο στο τμήμα ζιζανιοκτόνων και στο τμήμα λοιπών σκευασμάτων. Στο συσκευαστήριο ζιζανιοκτόνων, υπάρχουν τέσσερις γραμμές συσκευασίας, με συνολική δυνατότητα συσκευασίας από 50cc έως 20 λίτρα. Η δυναμικότητα συσκευασίας υγρών ζιζανιοκτόνων είναι 18.000 λίτρα / βάρδια. Στο συσκευαστήριο λοιπών υγρών σκευασμάτων, υπάρχουν τέσσερις γραμμές συσκευασίας, με συνολική δυνατότητα συσκευασίας από 5cc έως 20 λίτρα. Η δυναμικότητα συσκευασίας είναι 15.000 λίτρα / βάρδια. Σε ξεχωριστό διαμέρισμα είναι εγκατεστημένο το συσκευαστήριο διχλωροπροπενίου, με δυναμικότητα 12.000 λίτρα / βάρδια. Το σύνολο των χώρων παραγωγής και συσκευασίας είναι συνδεδεμένο με συστήματα εξαερισμού και απόσμησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και η ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων αερίων ρύπων στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα ο χώρος του συσκευαστηρίου είναι κλιματιζόμενος. Η απορροή των υγρών αποβλήτων του κτιρίου καταλήγει στο σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.

Κτίριο παραγωγής και συσκευασίας κόνεων
Το κτίριο φιλοξενεί το τμήμα παραγωγής εντομοκτόνων-μυκητοκτόνων σε μορφές WP, GR και DUST, το τμήμα παραγωγής λιπασμάτων, το συσκευαστήριο ζιζανιοκτόνων κόνεων και το συσκευαστήριο λοιπών σκευασμάτων κόνεων. Τα διάφορα τμήματα είναι σαφώς διαχωρισμένα μεταξύ τους. Η παραγωγή εντομοκτόνων-μυκητοκτόνων κόνεων συνίσταται στην ανάμειξη δραστικής ουσίας με αδρανή και βοηθητικές ύλες και στην περαιτέρω κονιορτοποίησή τους, όπου αυτό απαιτείται (σκευάσματα μορφής WP). H δυναμικότητα παραγωγής είναι από 3 έως 6 τόνους ανά βάρδια, ανάλογα με τη μορφή του σκευάσματος. Η παραγωγή και συσκευασία λιπασμάτων συνίσταται στην ανάμειξη βασικών στοιχείων (Ν,P,K) με προσθήκη ιχνοστοιχείων και στη συσκευασία τους σε σάκους βαλβίδας των 25 κιλών. Η δυναμικότητα παραγωγής είναι 7 τόνοι ανά βάρδια. Στο τμήμα συσκευασίας ζιζανιοκτόνων υπάρχουν δύο γραμμές συσκευασίας με δυνατότητα συσκευασίας από 50γρμ έως 5 κιλά. Η δυναμικότητα συσκευασίας είναι 5 τόνοι ανά βάρδια. Στο τμήμα συσκευασίας λοιπών σκευασμάτων κόνεων, υπάρχουν 4 γραμμές συσκευασίας δυνατότητα συσκευασίας από 10γρμ έως 10 κιλά. Η δυναμικότητα συσκευασίας είναι 11 τόνοι ανά βάρδια. Το σύνολο των χώρων παραγωγής και συσκευασίας είναι συνδεδεμένο με συστήματα εξαερισμού και απόσμησης έτσι ώστε να διασφαλίζεται το επίπεδο Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων καθώς και η ελαχιστοποίηση των απορριπτόμενων αερίων ρύπων στο περιβάλλον. Επιπρόσθετα ο χώρος του συσκευαστηρίου είναι κλιματιζόμενος. Η απορροή των υγρών αποβλήτων του κτιρίου καταλήγει σε δεξαμενή αποθήκευσης και κατόπιν στο σταθμό επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της εγκατάστασης.

Αποθηκευτικοί Χώροι
Σε περιορισμένο περιμετρικά χώρο, στο κέντρο του γηπέδου, βρίσκονται τρεις δεξαμενές αποθήκευσης διαλυτών, συνολικής χωρητικότητας 90 m3 και τρεις δεξαμενές αποθήκευσης διχλωροπροπενίου, συνολικής χωρητικότητας 90 m3. Ο χώρος υποστηρίζεται από δεξαμενή συλλογής διαρροών ικανότητας συγκέντρωσης του 110% του όγκου των δεξαμενών. Εφαπτόμενη του κτιρίου παραγωγής υγρών βρίσκεται η στεγασμένη αποθήκη υλικών συσκευασίας και δίπλα της το υπόστεγο αποθήκευσης εύφλεκτων και τοξικών Α’ υλών με δυνατότητα συγκράτησης και συλλογής διαρροών. Εφαπτόμενη του κτιρίου παραγωγής κόνεων βρίσκεται η αποθήκη ετοίμων προϊόντων με δυναμικότητα αποθήκευσης 1200 παλετών, η οποία έχει τη δυνατότητα συγκράτησης και συλλογής διαρροών και νερών πυρόσβεσης.
 

Αυτόματη γραμμή συσκευασίας υγρών 10cc-250cc

Αυτόματο γεμιστικό υγρών
 

Αποθήκη ετοίμων
 

Συγκρότημα παραγωγής /συσκευασίας λιπασμάτων
ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΗ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ - SULID (αρχείο .pdf)

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ομίλου Redestos - Efthymiadis Agrotechnology Group στο Μαρκόπουλο Αττικής ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2008, ολοκληρώνοντας έτσι εντός χρονοδιαγράμματος το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου για την συστέγαση όλων των θυγατρικών του στην Νότια Ελλάδα στο Βιομηχανικό Πάρκο Μαρκοπούλου Αττικής. Οι νέες εγκαταστάσεις, συνολικής αξίας 3,5 εκ. Ευρώ, περιλαμβάνουν:

Αποθήκη φυτοπροστατευτικών προϊόντων συνολικού εμβαδού 1000 τ.μ. Η αποθήκη έχει κατασκευαστεί με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές ασφαλείας, παρέχοντας όλες τις προϋποθέσεις για την ασφαλή αποθήκευση και διακίνηση  χημικών με διαβαθμισμένη επικινδυνότητα. Η αποθήκη λειτουργεί σαν κέντρο αποθήκευσης και διανομής για λογαριασμό εταιρειών του κλάδου Φυτοπροστασίας.

Υπερσύγχρονο αναλυτικό εργαστήριο συνολικού εμβαδού 600 τ.μ. Η προσθήκη αυτή καθιστά την Agrolab το μεγαλύτερο εργαστήριο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Χώροι γραφείων συνολικού εμβαδού 300 τ.μ.

Με την επένδυση αυτή, ο Όμιλος δημιουργεί νέες δυνατότητες ανάπτυξης του κλάδου των εργαστηριακών αναλύσεων, ενώ παράλληλα βελτιώνει την παροχή υπηρεσιών προς τους πελάτες του στον τομέα της διανομής φυτοπροστατευτικών προϊόντων.