Διασφάλιση Ποιότητας

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ δραστηριοποιείται στο χώρο των προϊόντων φυτοπροστασίας, λιπασμάτων και σπόρων έχοντας ως στόχο να καλύψει τις συνολικές ανάγκες και απαιτήσεις του παραγωγού όσο και του καταναλωτή, προσφέροντας ένα ολοκληρωμένο πακέτο προϊόντων και υπηρεσιών. Η Διοίκηση δεσμεύεται για:
 
  • Την πλήρη ικανοποίηση των συνεχώς μεταβαλλόμενων αναγκών των αγροτών και της εφοδιαστικής αλυσίδας τους που αποτελεί τους άμεσους πελάτες της
  • Την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών
  • Την απόλυτη συμμόρφωση με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και με τις κανονιστικές απαιτήσεις που κάθε φορά υιοθετούνται από τον οργανισμό
 
Τα παραπάνω διασφαλίζονται με συνέπεια, επαγγελματισμό και συνεχή προσπάθεια με την:
 
  • Καθιέρωση μετρήσιμων στόχων και τη συστηματική παρακολούθησή τους επιδιώκοντας τη συνεχή και περαιτέρω βελτίωση της απόδοσης της εταιρίας σε θέματα ποιότητας
  • Διάθεση όλων των απαιτούμενων πόρων για την ύπαρξη των απαραίτητων εγκαταστάσεων και τεχνολογικού εξοπλισμού.
  • Συστηματική ανασκόπηση των προσδοκιών των ενδιαφερομένων μερών που έχει εκτιμήσει ότι πρέπει να ικανοποιεί, των ενεργειών αντιμετώπισης παραγόντων που δύναται να επηρεάζουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων της και των ενεργειών αξιοποίησης των ευκαιριών που παρουσιάζονται για περαιτέρω βελτίωση
  • Δημιουργία αποδοτικού εργασιακού περιβάλλοντος με εφαρμογή κανόνων Ορθής Βιομηχανικής Πρακτικής
  • Εκτέλεση κάθε εργασίας σύμφωνα με τις διαδικασίες και τις οδηγίες του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και γνωστοποίηση της σημαντικότητας της αποτελεσματικής εφαρμογής του από όλο το προσωπικό
 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ISO 9001

Η Κ&Ν Ευθυμιάδης Μ.ΑΒΕΕ κατέχει πιστοποίηση ISO 9001 από την TUV CERT  [Αριθμός Πιστοποιητικού Νο. 44 100 074502] για "Σχεδιασμό, παραγωγή, συσκευασία και εμπορία προιόντων φυτοπροστασίας".

Για να δείτε το πιστοποιητικό, πατήστε εδώ.