ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 2013 ΚΑΛΑΠΟΚΙΟΥ DEKALB - 21/11/2013

Στις επόμενες σελίδες παρουσιάζονται τα αποτελέσματα του εκτεταμένου κύκλου δοκιμών αξιολόγησης των υβριδίων κα λαμποκιού DEKALB στην Ελλάδα, ανά περιοχή και κατηγορία, για το 2013.

Οι αγροί των δοκιμών εγκαταστάθηκαν και αξιολογήθηκαν από τους γεωπόνους της Κ.& Ν. ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, σε συνεργασία με το τεχνικό τμήμα της MONSANTO.

Tο 2013 ήταν μια παραγωγική χρονιά για το καλαμπόκι με αυξημένες τις μέσες αποδόσεις στη χώρα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα μια εται ρεία σπόρων, η Monsanto, εγγυήθηκε το εισόδημα του παραγωγού ξεκινώντας πιλοτικά τη δράση «Η Πρόκληση DeKalb». Τα αποτελέσματα: Το υβρίδιο της DeKalb κέρδισε τον ανταγωνιστή του στο 81% των συγκρίσεων!!

Για μια ακόμη χρονιά αποδεικνύεται…

  • Η υπεροχή των υβριδίων DeKalb έναν τι των κυριότερων υβριδίων του αντα γωνισμού στην κάθε κατηγορία.
  • Η σταθερότητα των υβριδίωνDeKalb στα περισσότερα περιβάλλοντα καλ λιέργειας καλαμποκιού στην Ελλάδα.
  • Η καινοτομία DeKalb 2013: Αύξηση αποδόσεων με συνδυασμό υβριδίων και τεχνικής καλλιέργειας. Σπορά υβριδίων DeKalb σε υψηλότερες πυ κνότητες 9.000 φυτά/στρ σε μονή γραμμή και 10.500 φυτά/στρ σε δίδυμη γραμμή σποράς. Ο συνδυασμός υβριδίου και τεχνικής έσπασε το φράγμα των 2.000kg/στρ!!!