ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΤΟΥ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟΥ KOCIDE ΑΠΟ ΤΗΝ MITSUI & CO - 30/9/2014

Ανακοίνωση αγοράς του μυκητοκτόνου Kocide® από την MITSUI & Co. της Ιαπωνίας

Στις 21 Αυγούστου 2014, ο στρατηγικός συνεργάτης της Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗ ΑΒΕΕ, η MITSUI & Co., ανακοίνωσε την αγορά όλων των προϊόντων Kocide®  από την DuPont de Nemours για την παγκόσμια αγορά.

Η συμφωνία αφορά τα όλα τα εμπορικά ονόματα και  τις εγκρίσεις κυκλοφορίας,  το εργοστάσιο παραγωγής στο Houston του Texas, καθώς και όλες τις πατέντες γύρω από την τεχνολογία παραγωγής των προϊόντων.

Η νέα εταιρία που θα διαχειρίζεται τα προϊόντα Kocide®  είναι η CERTIS Cu LLC, θυγατρική εταιρία της MITSUI & Co. στις Η.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ ακολουθήστε τον παρακάτω σύνδεσμο :
http://www.mitsui.com/jp/en/release/2014/1203247_5699.html