ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ DEKALB 2000 - 17/11/2021

25 νικητές ανέδειξε ο Διαγωνισμός DEKALB 2000 που ολοκληρώθηκε για το 2021. 
Νικητές είναι οι παραγωγοί που ξεπέρασαν σε απόδοση τα 2.000 κιλά/στρέμμα.
Μερικά στοιχεία για το Διαγωνισμό:
  • Συμμετοχές: 186 παραγωγοί
  • Γεωγραφική διασπορά: Σε όλα τα γεωγραφικά διαμερίσματα της ηπειρωτικής χώρας (από τη Θράκη έως την Πελοπόννησο)
  • Μέσος όρος αποδόσεων και των 186 παραγωγών: 1.784 κιλά/στρέμμα
Σταθερά κορυφαίες επιδόσεις = υβρίδια καλαμποκιού DEKALB.
  • Νικητές: 25
  • Ποσοστό νικητών: 14%
  • Μέγιστη απόδοση: 2.178 κιλά/στρέμμα με DKC 6980 στο Αχίλλειο Λάρισας
  • Μέση έκταση αγρών: 42 στρέμματα
  • Γεωγραφική διασπορά νικητών: από Ροδόπη έως Ηλεία, 15 στη Μακεδονία-Θράκη, 5 στην Κεντρική Ελλάδα, 5 στη Δυτική Ελλάδα
Κάθε χρόνο, ακόμη σε χρονιές με έντονες ξηροθερμικές συνθήκες όπως φέτος, οι σταθερά μεγαλύτερες αποδόσεις με τα υβρίδια DEKALB.
DEKALB, ΓΙΑ ΝΑ ΑΞΙΖΕΙ ΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΣ ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ