Ενημερωτική Επιστολή CropApp - 22/3/2023

Αγαπητοί Συνεργάτες,
 
O κόσμος σήμερα βιώνει μια τεχνολογική πρόοδο που έχει επικρατήσει να ονομάζεται ως η “4η Βιομηχανική Επανάσταση” ή διεθνώς Industry 4.0.
 
Η 4η Βιομηχανική Επανάσταση, ήδη τα τελευταία χρόνια γίνεται αισθητή, και  έννοιες όπως Τεχνητή Νοημοσύνη, ρομπότ, 5G κ.ά., έχουν εισβάλει στην καθημερινότητα  του ανθρώπου με εμφανή τα αποτελέσματα  στη βελτίωση της  υγεία του.  Γενικά εισέρχεται με μη μετρήσιμο ακόμα τρόπο στην πολιτική και στην προσωπική ζωή του καθένα.
 
Οι επιστήμονες βέβαια ακόμη δεν μπορούν να εκτιμήσουν την πλήρη δυναμική  της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης, η οποία φέρνει μεγάλες αλλαγές και στον πρωτογενή τομέα, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε οι αγρότες να είναι σε θέση να επιλέγουν τις βέλτιστες γεωργικές πρακτικές και τις τεχνολογίες που χρειάζεται να εφαρμοστούν για την παρακολούθηση των καλλιεργειών τους.
 
Το πρόβλημα όμως είναι ότι σε μια γεωργία που η έρευνα δίνει πάρα πολλά εργαλεία νέων εφαρμογών , η πρόσβαση και το κόστος αυτών, το οποίο είναι συχνά σημαντικό και αθροιστικό, είναι δύσκολο να καλυφθεί με ιδίους πόρους.
 
Έτσι αυτή την δυνατότητα χρήσης των νέων τεχνολογιών με την κάλυψη σημαντικού μέρους του κόστους, έρχεται να καλύψει η  νέα ΚΑΠ.
 
Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παραπάνω παράγοντες η Κ & Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Μ.ΑΒΕΕ σε συνεργασία με την AgroApps έχουν αναπτύξει τον Ψηφιακό Σύμβουλο, με την ονομασία «CropApp», μια εφαρμογή, η οποία υποστηρίζει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και τη διαχείριση των καλλιεργειών.
 
Από τη σπορά μέχρι και τη συγκομιδή, ο Ψηφιακός Σύμβουλος προσφέρει εξατομικευμένες προτάσεις, συμβουλές και προειδοποιήσεις, ανά καλλιέργεια και αγροτεμάχιο. Η εφαρμογή συλλέγει, αναλύει και επεξεργάζεται μεγάλο όγκο δεδομένων με στόχο να βοηθήσει τους παραγωγούς και τους συνεργάτες γεωπόνους να λαμβάνουν εγκαίρως τις βέλτιστες αποφάσεις, σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας.
 
Οι υπηρεσίες:
 
Οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Συμβούλου υποστηρίζουν τους παραγωγούς στο να προγραμματίσουν αποτελεσματικότερα όλες τις καλλιεργητικές δραστηριότητες στο χωράφι, όπως άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία και κατεργασία εδάφους. Παράλληλα, η εφαρμογή παρέχει εκτιμήσεις για την απόδοση και την ποιότητα της καλλιέργειας, καθώς και για τις εκπομπές CO2 από την καλλιεργητικές εργασίες.
 
Μια επιπλέον υπηρεσία είναι το ημερολόγιο αγρού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους παραγωγούς να διατηρούν ένα πλήρως ενημερωμένο ημερολόγιο, όπου συμπληρώνουν εύκολα και γρήγορα όλες τις ενέργειες που πραγματοποιούν στο χωράφι, προσθέτουν φωτογραφίες, σχόλια, παρατηρήσεις και μπορούν να το χρησιμοποιήσουν σαν ιστορικό ενεργειών για την βελτίωση των πρακτικών τους την επόμενη καλλιεργητική περίοδο.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Συμβούλου πατήστε στο παρακάτω εικονίδιο.


 
Ψηφιακά εργαλεία και νέα ΚΑΠ
 
Οι υπηρεσίες που παρέχει ο Ψηφιακός Σύμβουλος συμβαδίζουν με τις επιταγές της νέας ΚΑΠ, η οποία προωθεί μια πιο φιλοπεριβαλλοντική και ψηφιακή πολιτική.
 
Σύμφωνα με τα Οικολογικά Σχήματα (Eco-Schemes), τα οποία περιγράφονται στην έκθεση για το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, οι παραγωγοί ενισχύονται για την εφαρμογή φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών διαχείρισης και τη χρήση ψηφιακών εφαρμογών διαχείρισης εισροών και παρακολούθησης περιβαλλοντικών παραμέτρων.
 
Σε περίπτωση που επιθυμείτε περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, η εξειδικευμένη ομάδα μας είναι στη διάθεσή σας.
 
 
Με εκτίμηση,
 
 
Δ. Μπενάκης
Γεν. Διευθυντής