Παραγωγή υπαίθριων και υπό κάλυψη λαχανικών με μειωμένες εισροές φυτοπροστατευτικών χημικών - 7/1/2011

Θέμα: Παραγωγή υπαίθριων και υπό κάλυψη λαχανικών με μειωμένες εισροές φυτοπροστατευτικών  χημικών: χρήση βιοτεχνολογίας για ολοκληρωμένη μελέτη της ανθεκτικότητας φυτών σε αλευρωδο-μεταδιδόμενους ιούς του γένους Crinivirusτης ανάπτυξης ανθεκτικότητας αλευρωδών σε χημικά σκευάσματα και της αλληλεπίδρασης φορέα ιού.
 
Κωδικός έργου: 09ΣΥΝ 22-617 - ΒΙΟΑΛΕΥΡΙΟΙ
Πλαίσιο δράσης: ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
Συντονιστής του  έργου: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
Συμμετέχοντες  στην υλοποίηση του έργου: ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΑΓΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΑΝΙΩΝ
                                                               ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
                                                               Κ&Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΑΒΕΕ
                                                               ΧΑΡΑΝΤΩΝΗΣ ΑΕΣχετικά Αρχεία