ΒΙΟΦΟΛ / VIOFOL
Δραστικές Ουσίες:
NPK & Elements%
Τύπος Σκευάσματος:
Eιδικά λιπάσματα υψηλής τεχνολογίας για πρόληψη και θεραπεία.

Τα ΒΙΟΦΟΛ είναι εξειδικευμένα διαφυλλικά λιπάσματα πλούσια σε ιχνοστοιχεία κατάλληλα για την πρόληψη και θεραπεία τροφοπενιών.

Η άριστη αποτελεσματικότητα των ΒΙΟΦΟΛ οφείλεται στην υψηλού επιπέδου τεχνολογία που ενσωματώνουν. Ειδικότερα:

  • Έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε μακροστοιχεία και ιχνοστοιχεία ανά μονάδα όγκου.
  • Περιέχουν ειδικούς προστατευτικούς παράγοντες για αποφυγή πρόκλησης φυτοτοξικότητας και για άριστη συνδυαστικότητα στο βυτίο με τα συνήθη φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
  • Περιέχουν βιολογικούς παράγοντες όπως βιταμίνη Β1, κλπ. που τα κάνουν πιο αποτελεσματικά.
  • Περιέχουν χηλικούς παράγοντες οι οποίοι μειώνουν τη σκληρότητα του ψεκαστικού διαλύματος και τα κάνουν πλήρως αφομοιώσιμα για τα φυτά.
  • Περιέχουν παράγοντες που ρυθμίζουν το pH του ψεκαστικού διαλύματος σε επιθυμητό βαθμό.
  • Περιέχουν ειδικούς διαβρέκτες που βοηθούν στην ομοιόμορφη εξάπλωση του ψεκαστικού διαλύματος στα φύλλα και δεν επιτρέπουν το γρήγορο στέγνωμα και το ξέπλυμά τους από τη βροχή.
  • Όλα τα ιχνοστοιχεία που περιέχουν βρίσκονται σε πλήρη χηλική μορφή με αποτέλεσμα να απορροφώνται και να αφομοιώνονται άριστα από τα φυτά.
Αρχεία Marketing

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.