Φυτοπροστασία

161 Προϊόντα
FAO 700 - Ασυναγώνιστη ποιότητα ενσίρωσης
FAO 700 - Νέα εποχή στην πυκνότητα σποράς
FAO 700 - Η νέα επιλογή κορυφαίων αποδόσεων
FAO 700 - Άριστη επιλογή στην ενσίρωση
FAO 400 – Συνδυασμός Πρωιμότητας – Υψηλών αποδόσεων
Άριστες αποδόσεις
Πολύ πρώιμο, Clearfield Plus υβρίδιο ηλίανθου
Πρώιμη, παραγωγική, με εξαιρετική γεύση
Πολύ παραγωγική, κατάλληλη για chips
Υψηλές αποδόσεις, κατάλληλη για chips, δυνατότητα μακράς αποθήκευσης
Maltodextrin 47.6%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Fosetyl Aluminium 80%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (WG)
1-naphthylacetic acid 1%
Υδατοδιαλυτή σκόνη (SP)
NPK & Elements%
Λίπασμα υγρού πυκνού εναιωρήματος (SC) NPK + ιχνοστοιχείων.
Νέα ποικιλία ζυθοποιίας με πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει την πρωιμότητα και τις πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία εξάστοιχου κριθαριού για πολύ υψηλές αποδόσεις
Νέα ποικιλία που συνδυάζει τις εντυπωσιακές αποδόσεις και την υψηλή ποιότητα
Άριστος συνδυασμός πολύ υψηλών αποδόσεων, πρωιμότητας και ποιότητας καρπού
Για πολύ υψηλή ποιότητα καρπού
Για παραγωγή υψηλής ποιότητας αλεύρου
Υψηλές αποδόσεις και ποιότητα καρπού
Υπερ-παραγωγικό, κατάλληλο και για όψιμες σπορές
Κορυφαίες αποδόσεις στην κατηγορία των Clearfield υβριδίων
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του χαλκού%
Μεταλλικός ψευδάργυρος (Zn) 30% β/β σε μορφή οξειδίου του ψευδαργύρου%
Εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι (FG)
Geraniol 12,1%
Thymol 4,1%
Αιώρημα μικροκαψουλών (CS)
Tefluthrin 1.5%
Κοκκώδες (GR)
Πρώιμο, Express υβρίδιο ηλίανθου
FAO 700 - Απόδοση και ποιότητα καρπού
Μεταλλικός χαλκός (Cu) 26,66%
Zoxamide 4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Glyphosate β/ο 54%
Πυκνό Διάλυμα (SL)
Η κορυφαία ποικιλία Lolium multiflorum var
Η ποικιλία Lolium multiflorum var
Ετήσιο μίγμα Lolium και Τριφυλλιών υψηλής θρεπτικής αξίας
Πολυετές μίγμα αγροστωδών χορτοδοτικών φυτών για μόνιμους λειμώνες
Ο μοναδικός συνδυασμός
Πολύ Υψηλών Αποδόσεων
Πολύ Υψηλής Απόδοσης σε Ίνα
Άριστης Ποιότητας Ίνας
Ο συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Πρωιμότητας
Η σταθερή ποικιλία με την εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Ο ιδανικός συνδυασμός Πολύ Υψηλού Δυναμικού Αποδόσεων και Σταθερότητας
Προσαρμοστικότητα και ανθεκτικότητα σε ξηροθερμικές συνθήκες και εξαιρετική ανοχή στην αδρομύκωση
Βαθύριζη με μεγάλη προσαρμοστικότητα και αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Βαθύριζη με μεγάλη αντοχή σε ξηροθερμικές συνθήκες
Πρώιμο, Clearfield Plus και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και μεγάλη προσαρμοστικότητα
Μεσορώιμο, Express και High Oleic υβρίδιο ηλίανθου, με πολύ υψηλό παραγωγικό δυναμικό και εξαιρετικά αγρονομικά χαρακτηριστικά
Mefentrifluconazole  10%
Pyraclostrobin 10%
Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Ψευδάργυρος  2%
Βόριο  0,5%
Μαγγάνιο  2%
Μολυβδαίνιο  0,05%
Υγρό μίγμα ιχνοστοιχείων
Η ποικιλία με το μοναδικό συνδυασμό μεγάλης πρωιμότητας, πολύ υψηλών αποδόσεων και υψηλής ποιότητας. Σταθερά στις επιλογές της βιομηχανίας ζυμαρικών
Η πρώιμη ποικιλία με τις σταθερά υψηλές αποδόσεις
Το νέο μαυραγάνι που ξεχωρίζει για την προσαρμοστικότητα και τις υψηλές αποδόσεις
Η νέα πρώιμη ποικιλία με μαύρο άγανο, με πολύ υψηλές αποδόσεις και υψηλή ποιότητα
Η νέα πρώιμη ποικιλία με τη μεγάλη προσαρμοστικότητα τις υψηλές αποδόσεις και την πολύ υψηλή ποιότητα
Η πρώιμη ποικιλία με τις αξεπέραστες αποδόσεις σε σύσπορο και ίνα
Ασυναγώνιστες αποδόσεις και άριστα αγρονομικά χαρακτηριστικά
Ιταλική ποικιλία που ξεχωρίζει για την σταθερότητα αποδόσεων μεταξύ των κοπών και την μεγάλη θρεπτική αξία
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Azoxystrobin 25%
Πυκνό εναιώρημα (SC)
Valifenalate 6%
Copper oxychloride 15% σε Cu%
Copper hydroxide 15% σε Cu%
Βρέξιμοι κόκκοι (WG)
MCPA 75%
Τύπος Σκευάσματος: Πυκνό διάλυμα (SL)
Mesotrione 10%
Τύπος Σκευάσματος: Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)
Pyridate 45%
Τύπος Σκευάσματος: Βρέξιμη σκόνη (WP)
Pyridate 60%
Γαλακτωματοποιήσιμο Συμπύκνωμα (EC)
<< < 1 2 > >>

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.