ΝΕΟΤΟΨΙΝ 50 SC
Δραστικές Ουσίες:
Thiophanate methyl 50%
Τύπος Σκευάσματος:
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Εγγυημένη Σύνθεση:
Thiophanate methyl: 50% β/ο
Βοηθητικές oυσίες: 55,88% β/β

Κατηγορία & Τρόπος Δράσης: Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προστατευτική και θεραπευτική δράση.

Αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας: 60307/ 16-02-2011

Συσκευασίες
Μπετόνι 3,5L (ανά 4)
Φιάλη 1L (ανά 20)
Φιάλη 350cc (ανά 20)
ΚαλλιέργειεςΣτόχοςΤελευταία εφαρμογή πριν την συγκομιδή (P.H.I.)
ΚΡΙΘΑΡΙΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ, ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 56 ημέρες
ΣΙΤΑΡΙΡΙΖΟΚΤΟΝΙΑ, ΣΕΠΤΟΡΙΩΣΗ, ΣΚΩΡΙΑΣΗ, ΦΟΥΖΑΡΙΟ 56 ημέρες

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.