Ακαρεοκτόνα

6 Προϊόντα
Abamectin 1.8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Abamectin 1.8%
Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό (EC)
Etoxazole  11%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Acequinocyl 16,4%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Fenpyroximate 5,34%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)
Hexythiazox 25%
Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση.

Η ιστοσελίδα έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν υποκαθιστά σε καμία περίπτωση τις αναγραφόμενες στη συσκευασία οδηγίες χρήσεως.